Miten rakennetaan yrityksen somestrategia?

Somestrategia pitäisi olla osana jokaisen yrityksen markkinointistrategiaa.

Somesta on muodostunut yksi digitaalisen markkinoinnin peruspilareista, jolla on oma paikkansa ja roolinsa markkinoinnin kokonaisuudessa.

1. Aseta tavoitteet

Kaikki yrityksen toiminnot pohjautuvat asetettuihin tavoitteisiin, joten miksi somestrategian kanssa olisi erilailla?

Somestrategian suunnittelu kannattaa aloittaa kysymyksestä ”Mitä sillä halutaan saavuttaa?”.

Halutaanko saada myyntiä vai näkyvyyttä? Molemmat ovat aivan eri asioita ja voivat jopa vaatia täysin eri some kanavansa. Tavoitteiden on siksi hyvä olla selkeitä, mitattavia ja ihan oikeasti saavutettavissa olevia asioita.

2. Määrittele kohderyhmä

Kohderyhmien määrittely kannattaa aloittaa ostajapersoona-analyysista. Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään, ketkä ovat nämä ostajapersoonat, joita lähdetään analysoimaan.

Kun ostajapersoonat on tiedossa, on helppo klikkailla mainosten kohdennuksista oikeat vaihtoehdot mukaan. Kun mainos tai julkaisu pystytään kohdentamaan tarkasti, ei rahaakaan valu hukkaan.

3. Mitä some kanavia käytetään?

Kun kohderyhmä on tiedossa, seuraava vaihe on miettiä käytettäviä kanavia. Somessa kannattaa miettiä tarkasti, mistä juuri itselle tärkeän yleisön löytää.

Jos kohderyhmääsi ovat esimerkiksi teinit, on Facebook selkeästi väärä kanava valinta. Jos taas tavoittelet yli viisikymppisiä, tavoitat heidät suurella todennäköisyydellä juurikin Facebookista.

4. Mitä, missä ja milloin julkaistaan

On todella tärkeää panostaa somen sisältöön. Millaiset kuvat saavat kohderyhmäsi pysähtymään? Vai toimivatko videot paremmin? Minkälainen kieli puhuttelee kohderyhmääsi? Millaista sisältöä he haluavat nähdä?

Tässä vaiheessa tulee avuksi somen sisältösuunnitelma. Suunnitelma kertoo, mitä, missä ja milloin julkaistaan ja toivottavasti myös, kuka julkaisee.

5. Somestrategian sisältösuunnitelma

Ostajapersoona-analyysin aikana kerätyn tiedon avulla tehokkaan sisältösuunnitelman rakentaminen on helppoa.

Somestrategian sisältösuunnitelma sisältää tekstiä, kaavioita, kuvia ja videoita. Osaa sisällöstä käytetään suoraan mainoksissa ja osaa sisällöstä käytetään verkkosivuilla, johon ohjataan asiakkaita mainoksista.

Kun sisältösuunnitelma on toteutettu, on valmiina oikea viesti, oikeaan aikaan, oikealle henkilölle, jokaisen ostajapersoonan kohdalla. Sillä saa herätettyä uusien asiakkaiden mielenkiinnon ja ostopäätöstä tekevän tarttumaan luuriin ja soittamaan.

6. Kuka julkaisee

Yrityksen olisi hyvä nimetä somevastaava tai tiimi, jolla on päävastuu some julkaisuista.

Ei riitä, että yrityksellä on tilit somessa, vaan niiden sisältöjen aktiivinen julkaiseminen on erittäin tärkeää. Seuraajien kanssa pitää olla vuorovaikutuksessa ja julkaistava juuri heitä kiinnostavaa sisältöä.

Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi
Sisällöntuotanto ja hakukoneoptimointi osana verkkosivuston jatkuvaa hoitoa