Näin rakennat tehokkaan somemarkkinoinnin

Somemarkkinointi on tehokas ja edullinen keino lisätä yrityksen näkyvyyttä ja sitä kautta myös uusia asiakkaita. Sen menestys syntyy säännöllisyyden avulla. Se vaatii kuitenkin suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta.

Toimiva somemarkkinointi tiivistyy kolmeen kohtaan, jotka ovat somestrategia, kiinnostava sisältö ja pitkäjänteisyys. Sinun on ansaittava, sitoutettava ja kasvatettava yleisöäsi.

Mitä somemarkkinointi on?

Somemarkkinointi keskittyy hyvin kokonaisvaltaiseen tekemiseen, jossa sisällöt ovat pääosassa. Mukana on aina lähes poikkeuksetta myös maksullinen mainonta somessa, sillä kanavien omat algoritmit estävät sisältöjen näkymisen kaikille kanavien seuraajille.

Some viittaa verkkoviestintäympäristöihin, joissa jokainen käyttäjä voi toimia aktiivisena viestijänä, sisällöntuottajana sekä tiedon vastaanottajana. Somessa voidaan tuottaa vuorovaikutteista ja käyttäjälähtöistä sisältöä, sekä luoda ja ylläpitää asiakassuhteita.

Somemarkkinointi sisältää:

  • Säännöllisen sisällöntuotannon

  • Analytiikan ja sen avulla tehdyn sisällön suunnittelun

  • Maksullisen mainonnan

  • Somemarkkinoinnin tavoitteet

  • Ennen somemarkkinoinnin aloittamista, kannattaa pohtia tarkasti sen tavoitteet

Mitä haluat saavuttaa sosiaalisen median markkinoinnilla?

Aluksi kannattaa asettaa tavoitteet toiminnalle ja valita kanavat, joissa asiakkaasi viihtyvät. Kaikkia kanavia ei kannata ottaa haltuun kerralla, vaan tässäkin asiassa laatu korvaa määrän. Kun tavoitteet on asetettu ja kanavat valittu, on aika laatia somemarkkinointi suunnitelma. Ilman tarkkaa suunnitelmaa markkinointi sosiaalisessa mediassa on yleensä hajanaista ja päämäärätöntä, minkä myötä tuloksetkin jäävät saavuttamatta.

Halutaanko sillä:

  • tehostaa myyntiä

  • parantaa asiakaskokemusta

  • palvella nykyisiä asiakkaita paremmin

Tärkeimpiä somemarkkinoinnin kanavia ovat:

Jokaisella kanavalla on omat erityispiirteensä, joten kanavan valinta voi vaikuttaa ratkaisevasti somemarkkinoinnin tavoitteiden saavuttamiseen. Tiedätkö, mikä some kanava sopii juuri sinun yrityksellesi?

Tee aina somemarkkinointi suunnitelma

Somemarkkinointi kannattaa aloittaa laatimalla yritykselle somemarkkinointi suunnitelma. Sen avulla some mainonta voidaan kohdistaa potentiaalisille asiakkaille oikeaan aikaan.

Somemarkkinointi suunnitelma auttaa myös sisältöjen suunnittelussa ja rakentamisessa hyvissä ajoin ennen varsinaisen kampanjan alkua. Kun tavoitteena on laadukas ja monipuolinen sisältö, tarvitaan suunnitelmallisuutta ja huolellisuutta. Hyvän suunnitelman avulla yrittäjä voi säästää aikaa ja rahaa, kun somemarkkinoinnista tulee tehokkaampaa ja tuottavampaa.

Mitä kannattaa huomioida somemarkkinoinnin aloittamisessa?

Seuraa mitä parhaat somessa tekevät

Paras esimerkki ja inspiraation lähde voi olla vaikka kilpailijasi yritys. Vaikka oman toimialan sisältä löytyisikin näppäriä vinkkejä, hae seurattavia ennakkoluulottomasti ja monipuolisesti, jotta saat tuuletusta omille ideoillesi!

Ole kärsivällinen ja suunnitelmallinen

Mikään ei tapahdu yhdessä yössä, eikä pikavoittoja ole saatavilla. Ole säännöllinen tekemisessäsi, kuten omien postausten julkaisemisessa. Seuraajamääräsi lähtevät kasvuun, mikäli testaat erilaisia sisältöjä, kuten blogeja tai videoita, ja jatkuvasti parannat niitä palautteiden perusteella.

Tarjoa ensin asiakkaillesi, sitten vasta myynti

Tarjoa asiakkaillesi ja seuraajillesi somessa vinkkejä, ilmaisia kokeilujaksoja ja osaamistasi ennen, kuin lähestyt myynnillisellä kärjellä.

Mittaa ja analysoi, jotta tiedät mikä toimii

Jätä riittävästi aikaa somemarkkinoinnin toimenpiteiden mittaamiselle ja tulosten analysoinnille. Varsinkin, jos teet maksettua mainontaa, sinun pitää vertailla mikä kanavista toimii parhaiten suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Jos taas sinulla on omat kotisivut, varmista että mittaat myös sivustollesi saapuvan liikenteen määrää ja laatua esim. Google Analyticsilla.

Jaa tämä kirjoitus
Arkistoi
Mikä on Google Ads?