Legendan kasvutarina: Verkkosivujen suunnittelusta monipuolisten ERP ratkaisujen toimittajaksi

Yli kymmenen vuotta sitten perustettu Legenda aloitti keskittyen verkkosivustojen ja -kauppojen suunnitteluun. Vuosien aikana olemme kehittyneet ja laajentaneet palvelujamme käsittämään monipuolisen EC-toiminnanohjausjärjestelmän. Tämä järjestelmä tarjoaa asiakkaillemme kattavia ratkaisuja alkaen laskutuksesta aina verkkosivujen ylläpitoon saakka, osoittaen yrityksemme kasvun ja sopeutumiskyvyn muuttuviin markkinoiden tarpeisiin.


Taloushallinnon osaaminen


Legendan perustamisen yhteydessä päätimme heti hyödyntää online-kirjanpitojärjestelmiä. Vuosien saatossa huomasimme, että tositteiden määrän kasvaessa kirjanpitokustannuksemme nousivat myös lähes samassa suhteessa. Aluksi tämä ei ollut aiheuttanut huolta, mutta yrityksen laajentuessa kustannusten kasvu alkoi näkymään. Lopulta yksittäisen laskun käsittely maksoi lähes 10 euroa, mikä sai meidät pohtimaan muita, kustannustehokkaampia vaihtoehtoja.


Työskennellessäni aiemmin talousjohtotehtävissä kansainvälisissä yrityksissä, havaitsin, että asiakkuudenhallinta- ja kassajärjestelmät olivat myös usein erillään kirjanpitojärjestelmistä. Tämän seurauksena tiedonsiirrot näiden järjestelmien välillä suoritettiin monimutkaisia aputyökaluja käyttäen, mikä haittaa reaaliaikaisen tiedon hyödyntämistä. Nämä kokemukset ovat vahvistaneet myös omaa näkemystäni, missä parhaan tehokkuuden ja sujuvuuden saavuttamiseksi on tärkeää yhdistää kaikki osa-alueet yhdeksi integroiduksi järjestelmäksi (All in One).


Vuosien ajan olimme hyödyntäneet avoimen lähdekoodin ODOO- toiminnanohjausjärjestelmää asiakashallinnassamme. Pohdin, voisimmeko laajentaa palvelua sisältämään sähköisen laskutusjärjestelmän, joka integroitaisiin nykyiseen kirjanpitojärjestelmäämme. Tämä yhdistelmä mahdollistaisi tositemäärien pienentämisen, mikä vuorostaan vähentäisi kirjanpitojärjestelmän kustannuksia. Näiden pohdintojen myötä ryhdyimme kehittämään omaa, kustannustehokkaampaa laskutus- ja kirjanpitojärjestelmää.


EC toiminnanohjauksen synty


Aluksi kehitimme sähköisen laskutusjärjestelmän ja teimme sen käyttöliittymästä yksinkertaisemman, mikä paransi huomattavasti järjestelmän toimivuutta. Lisäsimme järjestelmään keskitetyn tuotehallintamoduulin, jonka ansiosta voimme käsitellä toimittajien tuotetietoja järjestelmällisesti. Ajan myötä huomasimme, että luomamme tuote oli kehittynyt ja laajentunut merkittävästi alkuperäisestä, sisältäen nyt useita uusia toiminnallisuuksia. Tämän kehityksen seurauksena päätimme nimetä tuotteemme EC toiminnanohjausjärjestelmäksi (ERP / CRM).


Viimeisen kahden vuoden ajan olemme rakentaneet EC-toiminnanohjausjärjestelmää aina vain laajemmaksi kokonaisuudeksi. Tänä päivänä järjestelmään sisältyy laskutusjärjestelmän lisäksi mm. työajanseuranta, projektinhallinta, suomalainen kirjanpito ja palkanlaskenta, kassajärjestelmä sekä verkkokauppa. Lisäksi olemme rakentaneet järjestelmään kattavat tuotesiirtorajapinnat, jotka mahdollistavat tuotteiden helpon siirtämisen tavarantoimittajilta sekä suorat tilaukset toimittajille.


Aiemmissa WordPress-projekteissamme olimme nimittäin kohdanneet säännöllisesti tiedonsiirron haasteita. Erityisesti suurten tuotemäärien, kuten kymmenientuhansien tuotteiden siirto ulkoisista järjestelmistä WordPressiin oli osoittautunut ongelmalliseksi. Vastataksemme näihin haasteisiin lisäsimme tuotesiirtorajapintoihin tuotetiedon suoran siirron WordPressin tietokantaan. Nyt pystymme tarjoamaan asiakkaillemme ratkaisun, jossa EC-toiminnanohjausjärjestelmä hoitaa kaiken asiakas-, tuote- ja tilaustiedon hallinnan, samalla kun verkkokauppa toimii saumattomasti WordPress-alustalla.

Yksi järjestelmämme merkittävimmistä ominaisuuksista on kuitenkin  sen oma intuitiivinen verkkosivueditori ja integroitu verkkokauppa, jotka tekevät sivuston muokkaamisesta sekä käytöstä nopeaa ja vaivatonta. Toki nopeuteen vaikuttaa myös tekniset valinnat, kuten käyttämämme nopea PostgreSQL-tietokanta. Kokonaisuudessaan verkkokaupan tekniset ominaisuudet täyttävät yritystason verkkokaupan vaatimukset.


EC toiminnanohjausjärjestelmässä kaikki yrityksen tuotteet ja palvelut voidaan laittaa helposti myyntiin verkkokaupan kautta. Ainutlaatuinen lisäominaisuus on tuotteiden yhteyteen liitettävä ajanvarauskalenteri, joka linkittyy suoraan yrityksen resursseihin, kuten henkilöstöön ja palvelupisteisiin. Oman verkkokaupan pitäminen täysin integroituna toiminnanohjausjärjestelmään parantaa myös yrityksen tehokkuutta ja toimintojen sujuvuutta, mikä on myös oma kehitystä ohjaava näkemys.


EC toiminnanohjaus kiinteään kuukausihintaan


Innovatiivisuus, asiakaskeskeisyys ja jatkuva kehitys ovat keskeisiä elementtejä menestyksekkään palvelun luomisessa. Asiakkailtamme olemme saaneet positiivista palautetta järjestelmän käytöstä, erityisesti siksi, että olemme työskennelleet tiiviisti yhdessä käyttäjien kanssa sen toimivuuden ja käyttäjäystävällisyyden varmistamiseksi.


EC-toiminnanohjausjärjestelmämme on jo käytössä useissa asiakasyrityksissämme, soveltaen SAAS-mallia (Software as a Service), joka merkitsee ohjelmiston tarjoamista palveluna. Tämän mallin mukaisesti asiakkaamme maksavat kuukausittaista maksua palvelun käytöstä, ja Legenda vastaa järjestelmän tuesta sekä sen kehittämisestä ja ylläpidosta. 


Haluamme olla edelläkävijöitä


Yrityksemme on aina pystynyt houkuttelemaan ja valmentamaan työntekijöitä, jotka ovat kasvaneet ja kehittyneet huippuammattilaisiksi yrityksemme riveissä. Tarjoamamme monipuoliset tehtävät ja haasteet edellyttävät jatkuvaa itsensä kehittämistä ja uuden oppimista, mikä sopii erityisen hyvin meille, Legendoille, jotka pyrimme aina ylittämään odotukset. 


Pyrimme olemaan alallamme edelläkävijöitä, ja samalla haluamme varmistaa, että asiakkaamme saavat mahdollisuuden menestyä ja erottua omilla markkinoillaan.


Tuomas Lyyra

Toimitusjohtaja

Legenda Oy

Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi