Mikä on julkishallinnon saavutettavuusdirektiivi?

Nykyään suuri osa arjestamme sykkii diginä verkossa ja toimii klikkaamalla, lataamalla tai skrollaamalla. Siksi on erityisen tärkeää muistaa saavutettavuus ja pitää nettisisällöt avoinna kaikille.

Saavutettavista digitaalisista palveluista hyötyvät kaikki

Saavutettavuuden edistäminen on olennainen osa julkisen hallinnon palveluiden digitalisointia. Sillä tarkoitetaan, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa pystyy niitä käyttämään ja ymmärtämään mitä niissä sanotaan.

Kaikkien pitäisi pystyä käyttämään verkkopalveluita – se on 100 % saavutettavuutta.

Julkishallinnon verkkosivujen täytyy täyttää saavutettavuusvaatimukset

Maailman ihmisistä 15 % ei pysty käyttämään verkkopalveluita, koska niitä ei ole suunniteltu riittävän saavutettaviksi. Sen takia Euroopan Unioni asetti direktiivin, jonka tarkoitus on helpottaa julkisten palveluiden sähköistä käyttöä.

Saavutettavuusdirektiivi koskee laajasti valtion ja kunnan viranomaisia. Direktiiviin kuuluu myös valtion liikelaitoksia ja julkisoikeudellisia laitoksia, yhdistyksiä, yliopistoja ja ammattikorkeakouluja sekä lakisääteisiä tehtäviä hoitavia yhtiöitä. Kaikkien julkisen hallinnon verkkopalveluiden tulisi olla saavutettavia direktiivin määrittelyjen mukaisesti.

Saavutettavuusdirektiivin tavoite on:
  • Kaikille mahdollisuus toimia täysivertaisesti digitaalisessa yhteiskunnassa.
  • Euroopan laajuiset yhdenmukaiset vaatimukset julkisen sektorin verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudelle.
  • Digitaalisten palveluiden laadun parantaminen.
  • Euroopan Unionin sisämarkkinoiden parantaminen.

Direktiivin tarkoitus on varmistaa, että kaikki käyttäjät voivat käyttää digitaalisia palveluita riippumatta kuulo- tai näkökyvystä, motorisista vaikeuksista tai muista toimintarajoitteista. Saavutettavuusvaatimusten lisäksi laissa velvoitetaan julkishallinto tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuden viestiä viranomaisen kanssa sähköisesti.

Saavutettavuus käytännössä

Saavutettavan verkkosisällön periaatteet on koottu kansainväliseen WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) -ohjeistukseen.

Tavoitteet on jaettu neljään pääkohtaan:

Havaittavuus = liittyy yleisesti ulkoasuun, kuten väreihin, kontrastiin, muotoihin, kuviin ja videoihin, fontti kokoihin ja kokonaisuuden rakenteeseen.

Hallittavuus = toiminnallista käytettävyyttä eli, navigointia näppäimistön avulla, linkitysten selkeys ja toimintojen vaihtoehtoiset käyttötavat.

Ymmärrettävyys = rakenteen, sisältöjen ja tekstien johdonmukaisuus ja selkeys.

Lujatekoisuus = merkitsee teknistä toimintavarmuutta eli erilaisten toimintojen ja lisäosien yhteensopivuutta avustavien teknologioiden kanssa.

Kun sähköinen asiointi sujuu kaikilta käyttäjiltä, organisaation työntekijätkin kiittävät.


Jaa tämä kirjoitus
Arkistoi
Miten optimoidaan verkkosivujen latausnopeus?